Echipa de management 2024.

Andreea PÎRVAN

Coordonator General

Mihai NEGREA

Responsabil Imagine

Loredana BLAJ

Secretar General

Petru JIFCU

Responsabil Program și Caravană

Andreea VISILEANU

Responsabil Relații Publice

Mihai JDERU

Responsabil Resurse Umane

Bianca VARGA

Responsabil Imagine

Cătălin GUGA

Responsabil IT&Logistică

Roxana-Elena MATEI

Președinte OSUT

Vlad PETREA

Vicepreședinte Responsabil cu Organizarea Internă și cu Proiectele OSUT

Coordonatori Facultăți

Natalia URECHEATU

Coordonator Facultatea de Arte și Design

Cristian CIUCĂ

Coordonator Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

Lavinia CIURAR

Coordonator Facultatea de Drept

Mihai JDERU

Coordonator Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Elena BULBOACĂ

Coordonator Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor

Vlad TEACĂ

Coordonator Facultatea de Fizică

Amalia DĂRĂBANĂ

Coordonator Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

Andreea LONGODOR

Coordonator Facultatea de Matematică și Informatică

Oana Malcoci

Coordonator Facultatea de Muzică și Teatru

Alexandra GOMOI

Coordonator Facultăți de Sociologie și Psihologie

Vladislava MEASCOVSCAIA

Coordonator Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării

Cristian UNTARU

Coordonator Echipă de intervenție