Echipa de management 2024.

Andreea PÎRVAN

Coordonator General

Mihai NEGREA

Responsabil Imagine

Loredana BLAJ

Secretar General

Petru JIFCU

Responsabil Program și Caravană

Andreea VISILEANU

Responsabil Relații Publice

Mihai JDERU

Responsabil Resurse Umane

Bianca VARGA

Responsabil Imagine

Cătălin GUGA

Responsabil IT&Logistică

Roxana-Elena MATEI

Președinte OSUT

Denisa-Mihaela ȘUVEI

Vicepreședinte Responsabil cu Organizarea Internă și cu Proiectele OSUT

Coordonatori Facultăți